Hướng dẫn các cách nối văn bản trong Excel

1. Sử dụng dấu “&”

Dấu “&” được sử dụng để nối văn bản với các ô dữ liệu chứa văn bản hoặc nối các ô dữ liệu chứa văn bản với nhau để tạo thành một ô mới trong Excel. Ví dụ minh họa cách áp dụng công thức có chứa dấu “&” như sau:

Noi-van-ban-trong-excel1

2. Sử dụng hàm CONCAT

Cú pháp hàm CONCAT như sau: =CONCAT(Text1,…)

Trong đó, các Text là các văn bản được nhập vào bằng tay hoặc là các ô dữ liệu có sẵn trên vùng dữ liệu. Ví dụ minh họa cách áp dụng hàm như sau:

Noi-van-ban-trong-excel2

Thanh Tâm