Khoa Cot Trong Google Sheet 1 Min

Hướng dẫn khóa cột trong Google Sheets

Bước 1: Chọn biểu tượng tam giác ngược cạnh Sheet hoặc nhấn chuột phải vào Sheet > chọn ”Bảo vệ trang tính” Bước 2: Chọn “Dải ô” > Điền dải

Cach An So 0 Google Sheet 03

Cách ẩn số 0 trong Google Sheets

Bước 1: Mở Google Sheets => chọn ô cần ẩn: Bước 2: Chọn “Định dạng”: Bước 3: Trong phần “Định dạng” => chọn “Số” => chọn “Tự động”: Đã xong,

Screenshot 22

Cách căn giữa ô trong Google Sheets

Để căn giữa ô trong Google Sheets rất đơn giản, theo dõi bài viết để biết cách làm nhé: Bước 1: Mở trang tính Google Sheets. Bước 2: Chọn ô/