Chuyen-doi-so-thanh-chu-6

Cách chuyển số thành chữ trong Excel

Bạn có nhiều dữ liệu là những con số và muốn chuyển thành chữ. Nếu chúng ta thực hiện bằng cách nhập thì tốn rất nhiều thời gian. Hãy để

03_value

Sửa lỗi #VALUE trong Excel

#VALUE là cách để Excel thông báo lỗi, có thể là do cách nhập công thức hoặc đã xảy ra lỗi với các ô bạn đang tham chiếu tới. Dưới

2084161ecc5c0a02534d

Tính năng Excel cho điện thoại Anroid

Dưới đây là hiển thị chi tiết hình ảnh biểu thị của Excel cho điện thoại Anroid. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn sử dụng Excel trên điện