excel.tusachtiasang.org là một dự án nhỏ của Tủ sách Tia Sáng - Điểm đọc/mượn sách miễn phí ở TP Huế, với mục tiêu tạo ra kinh phí hỗ trợ hoạt động tủ sách, cũng như tạo thêm cơ hội để các bạn rèn luyện kĩ năng viết bài hướng dẫn, và chia sẻ bài viết hướng dẫn Excel cho Sinh viên.

dự án có sự tham gia viết bài của nhiều cộng tác viên

Mai Thi

Sinh viên Trường ĐH XYZ

Danh sách bài đã viết