đây là một dự án nhỏ của tủ sách tia sáng, với mục tiêu

  • cung cấp bài viết chia sẻ kinh nghiệm hữu ích về Excel cho sinh viên và các bạn sắp thực tập ở các vị trí liên quan
  • cung cấp khóa học online miễn phí về Excel cho bạn đọc thư viện