Hướng dẫn cách cố định tiêu đề trong Excel

Để cố định dòng tiêu đề trong Excel, ta làm như sau:

1. Tiêu đề nằm ở dòng đầu tiên trong sheet

Bấm tổ hợp phím W + F + R hoặc vào View > Freeze Panes > Freeze Top Row

Co-dinh-tieu-de1

Excel sẽ đóng băng dòng đầu tiên trong sheet Excel nên khi lăn chuột tiêu đề vẫn cố định.

Co-dinh-tieu-de2

2. Tiêu đề không nằm ở dòng đầu tiên trong sheet

Quét chọn dòng ngay dưới dòng tiêu đề rồi bấm tổ hợp phím W + F + F hoặc vào View > Freeze Panes > Freeze Panes

Co-dinh-tieu-de3

Excel sẽ đóng băng các dòng kể từ dòng tiêu đề trở lên nên khi lăn chuột tiêu đề vẫn cố định.

Co-dinh-tieu-de4

Thanh Tâm