Hướng dẫn cách loại bỏ dữ liệu trùng

Để loại bỏ dữ liệu trùng trong các cột Excel, chúng ta thực hiện như sau:

Chọn vùng dữ liệu rồi bấm tổ hợp phím Alt + A + M hoặc vào Data > Remove Duplicates (chọn biểu tượng như hình)

Xoa-du-lieu-trung1

Bảng điều khiển hiện ra:

  • Select All: Chọn tất cả các cột
  • Unselect All: Bỏ chọn tất cả các cột
  • My data has headers: Vùng dữ liệu có sẵn tiêu đề (Nếu click chọn ô này thì Excel sẽ không tính dòng đầu tiên khi so sánh dữ liệu trùng)

Chúng ta có thể tick chọn thủ công để chọn loại dữ liệu trùng dựa trên một hay nhiều cột dữ liệu.

Xoa-du-lieu-trung2

Kết quả sau khi loại bỏ dữ liệu trùng khi chỉ tick chọn cột TÊN HÀNG như sau:

Xoa-du-lieu-trung3

 

Kết quả sau khi loại bỏ dữ liệu trùng khi tick chọn cả hai cột như sau:

Xoa-du-lieu-trung4

Thanh Tâm