Cách định dạng số tiền trong Excel

Để hiển thị số dưới dạng tiền tệ, bạn có thể áp dụng định dạng tiền tệ hoặc định dạng kế toán theo “Currency” hoặc “Accounting” như hình dưới đây: 

01_dinh_dang_tien_te-min

Bạn chọn ô cần định dạng, nhấp chuột phải, chọn Format Cell sẽ hiển thị bảng trên. TTuy nhiên có một vài khác biệt giữa việc mình định dạng theo tiền tệ hay kế toán cụ thể. Đối với tiền tệ (currency) thì kết quả sẽ hiện theo kiểu: 

02_dinh_dang_tien_te-min

Trong khi đối với kiểu định dạng kế toán (Accounting) thì sẽ hiện kết quả theo

03_dinh_dang_tien_te-min

Kết quả hiển thị cụ thể cho hai bảng trên như sau: 

04_dinh_dang_tien_te-min

Trên đây là cách mà bạn có thể áp dụng để có thể định dạng số tiền trong Excel. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn!

Mai Thi