Cố định cột trong Excel

1.Cố định cột đầu tiên

Bước 1: Chọn vào ô bất kỳ trong sheet bảng tính > Vào View > Chọn Freeze Panes > Chọn Free First Column

co-dinh-cot-trong-excel-01-min

Bước 2: Cột được cố định sẽ được đánh dấu bằng một đường kẻ đậm hơn so với đường kẻ các cột khác.

co-dinh-cot-trong-excel-02-min

2.Cố định nhiều cột

Bước 1: Xác định nhóm cột cần cố định, sau đó chọn vào ô thuộc dòng đầu tiên của cột nằm bên phải nhóm cột cần cố định

Ví dụ: Để cố định 2 cột đầu như hình, bạn chọn ô C1

co-dinh-cot-trong-excel-03-min

Bước 2: Vào View > Chọn Freeze Panes > Chọn Freeze Panes

co-dinh-cot-trong-excel-04-min

Bước 3: Các cột được cố định sẽ được đánh dấu bằng một đường kẻ đậm hơn so với đường kẻ các cột khác

co-dinh-cot-trong-excel-05-min

Thanh Trà