Cách cố định cột, ô trong Google Sheets

Để cố định cột, ô trong Google Sheets, ta thực hiện thông qua các bước cơ bản như sau:

1.Cố định cột:

Bước 1: Mở bảng tính trên Google Sheets, chọn một cột bạn muốn cố định.

Screenshot_27

Bước 2: Ở thanh công cụ trên cùng chọn mục Xem, chọn Cố định.

Bước 3: Chọn cố định 1 cột.

Screenshot_28

Và ta sẽ thu được kết quả như thế này:

Screenshot_55

2.Cố định ô:

Ví dụ: Ta muốn tính phí chuyên chở cho một loạt các mặt hàng trong một cửa hàng. Công thức tính là Phí chuyên chở = trị giá * cước chuyên chở. Trong trường hợp này ô Cước chuyên chở cần được cố định thì ta mới thực hiện được phép tính, do đó ta cần làm theo các bước như sau:

Screenshot_56

Bước 1: Tại cột Phí chuyên chở ta nhập công thức Phí chuyên chở = trị giá * cước chuyên chở

Screenshot_57

Bước 2: Ta bấm phím F4 để cố định giá trị trong ô J2 => sẽ thành $J$2.

Screenshot_58

Như vậy khi ta kéo xuống thì kết quả sẽ được tương ứng đối với các ô còn lại.

Screenshot_59

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Phương Thúy