Hướng dẫn cách Định dạng số trong Google Sheets

Bước 1: Mở một bảng tính trong Google Sheets mà bạn muốn định dạng.

Bước 2: Chọn ô dữ liệu mà bạn cần định dạng.

Bước 3: Chọn Định dạng ở thanh công cụ >> Chọn Số >> Lựa chọn kiểu định dạng mà bạn mong muốn: tiền tệ, số thập phân, ngày,..

Screenshot (1946)

Định dạng số trong Google Sheets có điều kiện

Bước 1: Mở một bảng tính trong Google Sheets mà bạn muốn định dạng.

Bước 2: Chọn ô dữ liệu mà bạn cần định dạng.

Bước 3: Chọn Định dạng ở thanh công cụ >> Chọn Định dạng có điều kiện.

Screenshot (1949)

Bước 4: Ở cửa sổ Quy tắc định dạng có điều kiện:  Chọn Định dạng ô nếu, hãy chọn điều kiện và nhập giá trị điều kiện.

Screenshot (1951)

Bước 5:Kiểu định dạng, chọn cách hiện thị ô khi đáp ứng điều kiện.

.Screenshot (1950)

Bước 6: Nhấn vào Đã xong.

CHAMOMILE