Sử dụng hàm trừ có điều kiện trong Excel

Dưới đây là hướng dẫn cách bạn thực hiện hàm trừ có điều kiện trong Excel. Bạn đọc tham khảo và thực hành ngay trên Excel của mình nhé!

1. Hàm trừ có điều kiện trong Excel

Với hàm trừ Excel đơn giản, ta chỉ cần sử dụng cú pháp =(number1 – number2 – number3…) trong đó dấu “-” được biểu thị bằng dấu gạch ngang trên bàn phím máy tính. Còn đối với hàm trừ có điều kiện trong Excel, ta cần sự kết hợp với các hàm tính toán khác cụ thể là hàm IF. Minh họa bên dưới:

>> Tham khảo một số khóa học online cơ bản về Excel

01_tru

2. Một số hàm trừ trong Excel

  • Hàm trừ thời gian: =End time – Start time
  • Hàm trừ giờ/phút/second: =Hour/Minute/Second (ô1 – ô2 – ….)

Như vậy trên đây là hướng dẫn sử dụng hàm nhân có điều kiện trong Excel. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn tham khảo để thực hành tốt trong quá trình học tập và làm việc với Excel.

Mai Thi