Tính năng Excel cho điện thoại Anroid

Dưới đây là hiển thị chi tiết hình ảnh biểu thị của Excel cho điện thoại Anroid. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn sử dụng Excel trên điện thoại dễ dàng nhận diện và thực hành nhanh chóng như khi sử dụng trên máy tính vậy.

1. Cài đặt Excel trên Google Play 

2084161ecc5c0a02534d

Giao diện Excel tương thích với Google sheet trên Office. Sau khi tải về, giả sử mở 1 file ta có được giao diện như sau:

4065ed9d30dff681afce

>> Tham khảo một số khóa học online cơ bản về Excel

2. Nhập văn bản trong Excel

Bạn cứ nhập văn bản thông thường vào ô bằng bàn phím điện thoại của mình. Minh họa bên dưới:

807ae4723a30fc6ea521

Ta cũng có thể sử dụng các các hàm tính toán khác như lúc sử dụng Excel thông thường.

3. Thanh công cụ trong Excel 

Tương tự như Excel trên máy tính, sử dụng Excel trên điện thoại cũng có nhiều tính năng nổi bật tuy nhiên nó hoàn toàn không hiển thị như trên giao diện Excel điện thoại thông thường. Biểu thị,

4065ed9d30dff681afce (1)

Tính năng thêm sheet được thực hiện bằng cách nhấp dấu + để thêm sheet tương ứng. Hoặc tính năng chia sẻ quyền truy cập bằng giao diện trên đầu của trang tính. Và một số tính năng cụ thể bằng cách nhấp vào dấu 3 chấm.

f53168c5b58773d92a96

Như vậy trên đây chi tiết về việc sử dụng Excel cho điện thoại Anroid. Bạn nào sử dụng Excel trên điện thoại có thể tham khảo để sử dụng hiệu quả và nhanh nhất nhé.

Mai Thi