Hướng dẫn cách phục hồi file Excel chưa lưu

Để khôi phục file Excel bị tắt đột ngột nhưng chưa kịp lưu, chúng ta thực hiện các thao tác như sau:

Mở Microsoft Excel, vào File > Info > Manage Document > Recover Unsaved Workbooks như bên dưới:

File-chua-luu1

Excel sẽ hiện ra cửa sổ chứa các file chưa được lưu. Sau đó, chọn file và double-click hoặc chọn Open để mở và lưu lại file cần khôi phục là hoàn tất:

File-chua-luu2

Thanh Tâm