Hướng dẫn cách căn chỉnh trang in không bị mất dữ liệu

Để thực hiện căn chỉnh trang in sao cho không bị mất đi cột hoặc hàng dữ liệu khi in, chúng ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Chọn và thiết lập vùng in

Quét vùng cần in sau đó vào  Page layout > Print Area > Set Print Area

Can-chinh-trang-in1

Sau đó vào File > Print hoặc bấm Ctrl + P để vào giao diện trang in

Bước 2: Chọn hướng của khổ giấy

Vào Portrait Orientation để chọn:

  • Portrait Orientation: Hướng dọc
  • Landscape Orientation: Hướng ngang

Can-chinh-trang-in2

Bước 3: Căn chỉnh lề trang in

Vào Normal Margins > Custom Margins

  • Left/Right/Top/Bottom: Tăng/giảm lề trái/phải/trên/dưới
  • Header/footer: Tăng/giảm lề tiêu đề trên/dưới
  • Vertically/Horizontally: Canh giữa theo hướng dọc/ngang

Can-chinh-trang-in3

Bước 4: Tuỳ chọn Scaling

  • No scaling: không căn chỉnh
  • Fit Sheet on One Page: Hiển thị toàn bộ vùng in trong một trang
  • Fit All Columns on One Page: Hiển thị tất cả các cột trên cùng một trang
  • Fit All Rows on One Page: Hiển thị tất cả các dòng trên cùng một trang

Can-chinh-trang-in4

Kết quả minh họa sau khi thực hiện tất cả các bước trên như sau:

Can-chinh-trang-in5

Thanh Tâm