Cách liên kết nhanh dữ liệu Google Sheets với Excel

Bước 1: Tại file Google Sheets, chỉnh sửa phần chia sẻ sang Bất kì ai có đường liên kết. Chọn Sao chép đường liên kết.

1-min (4)

Bước 2: Tại Excel, chọn Data -> New Query -> From Other Sources -> From Web

2-min (4)

Bước 3: Tại hộp thoại chọn Basic, Dán link đã copy ở bước 1 vào ô URL. Chỉnh sửa đuôi link từ /edit?usp=sharing thành /export?format=xlsx. Chọn Ok.

3-min (4)

Bước 4: Tại hộp thoại Navigator chọn tên sheet -> Transform Data.

4-min (4)

Bước 5: Tại trang Power Query Editor chọn Close & Load -> Close and Load to…

5-min (4)

Bước 6: Tại hộp thoại Load to Chọn Table nếu muốn trình bày dạng bảng và , Chọn Existing worksheet nếu chèn vào ngay trang tính đã chọn. Lưu ý cần chọn ô đầu tiên cần chèn bảng. Chọn Load

6-min (2)

Bước 7: Hoàn tất. Tại Excel hiển thị nội dung trên Google Sheets. Để cập nhật nội dung nhấn chuột phải trong vùng này chọn Refresh.

7-min (2)

Chúc các bạn thành công!

Ny Hoàng