Hướng dẫn gộp ô trong excel không mất dữ liệu

Sử dụng gộp bằng Justify

Để sử dụng tính năng gộp ô bằng Justify, dữ liệu của bạn cần phải thỏa mãn những yêu cầu sau:

  • Dữ liệu cần gộp nằm trong cùng một cột.
  • Dữ liệu cần gộp phải ở dạng văn bản, dữ liệu dạng số hoặc công thức sẽ không thực hiện được.
  • Trong vùng được chọn không được có ô trống.

Bước 1: Chọn tất cả các ô mà bạn muốn gộp.

gop-o-excel-01

Bước 2: Tiến hành điều chỉnh độ rộng của cột sao cho chứa hết nội dung của tất cả các ô cần gộp.

gop-o-excel-02

Bước 3:  Tại tab Home, mục Editing, bạn hãy chọn Fill > Justify. Khi đó, tất cả nội dung của các ô bên dưới sẽ được gộp vào ô trên cùng.

gop-o-excel-03

Bước 4: Điều chỉnh lại căn lề và độ rộng của ô cho thích hợp. Vậy là xong.

gop-o-excel-04

 

Thu Khương