Hướng dẫn cách nhân 2 cột với nhau trong Excel

Nhân hai cột với nhau sử dụng dấu “*”.

Ví dụ ta có dữ liệu như sau:

excel-nhan-hai-cot-01

Cách đơn giản nhất là sử dụng dấu *. Thao tác tại ô C2 với công thức =A2*B2

Sau đó bạn chỉ cần sao chép công thức sang các ô khác ở nút dấu + ở cuối ô và kéo xuống.

excel-nhan-hai-cot-02

Nhân hai cột sử dụng hàm PRODUCT

Cú pháp hàm PRODUCT =PRODUCT(số thứ nhất, số thứ 2,…)

Bước 1: Nhập công thức vào ô C2 =PRODUCT(A2:B2)

excel-nhan-hai-cot-03

Bước 2: Dùng nút Fill để áp dụng cho các ô còn lại cần tính.

excel-nhan-hai-cot-04