Cách khắc phục Excel không chỉnh sửa được

Không chỉnh sửa được do file đã bật tính năng Protect View

Cách khắc phục: Chọn Enable Editing.

Excel-khong-chinh-sua-duoc-01

Không chỉnh sửa được do file bị đặt chế độ “Read-Only”

Bước 1: Click chuột phải chuột vào file cần tắt chế độ Read Only > Chọn Properties.

Excel-khong-chinh-sua-duoc-02 Bước 2: Cửa sổ Properties hiện ra, bỏ chọn dấu tích ở mục Read-only > Chọn OK.

Excel-khong-chinh-sua-duoc-03

Nguyên nhân khác

Bước 1: Mở file không chỉnh sửa được > Chọn File > Chọn Save As.

Excel-khong-chinh-sua-duoc-04

Bước 2: Chọn Browse > Đặt tên và nơi lưu trữ cho file mới tạo > Chọn Save.

Excel-khong-chinh-sua-duoc-05

Bước 3: Mở lại file vừa lưu.

Bảo Trâm