Hướng dẫn cách giảm dung lượng file Excel

Để giảm dung lượng file Excel, chúng ta thực hiện theo các cách như bên dưới:

1. Lưu file dưới dạng Binary

Thông thường file excel sẽ được lưu mặc định dưới dạng Excel Workbook. Để giảm dung lượng file excel, chúng ta có thể chuyển sang lưu file dưới dạng Binary. Cách làm như sau:

Sau khi mở file, vào File > Save As > Browse

Giam-dung-luong-file1

Giam-dung-luong-file2

Cửa sổ Save As mở ra, tại ô Save as type: chọn Excel Binary Workbook rồi bấm Save để lưu file là hoàn tất

Giam-dung-luong-file3

2. Xóa định dạng ô có điều kiện

Chúng ta vào Home > Conditional Formatting > Clear Rules để xóa tất cả các định dạng ô theo điều kiện

  • Clear Rules from Selected Cells: Xóa định dạng theo điều kiện ở các ô được chọn
  • Clear Rules from Entire Sheet: Xóa định dạng theo điều kiện trong toàn bộ sheet

Giam-dung-luong-file4

3. Xóa các vùng trống không sử dụng

Tùy vào từng loại máy tính, chúng ta bấm Ctrl + End hoặc Ctrl + Fn + > để đi tới ô cuối cùng của trang tính. Tại đây, chúng ta kiểm tra các cột và dòng thừa không sử dụng để xóa chúng đi và lưu lại file. Bằng cách này, chúng ta đã giúp giảm nhẹ dung lượng của file

Giam-dung-luong-file5

Thanh Tâm