Cách tính tổng trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách tính tổng trong Excel đơn giản, nhanh chóng theo các cách khác nhau.

Cách 1: Cách thủ công

Cách này sử dụng trong trường hợp các ô không liền kề nhau

Công thức : =Ô 1 + Ô 2 +…

VD: tại ô G2 tính tổng 2 ô F2 và F6

cach-tinh-tong-trong-Excel-1-min

Cách 2: Sử dụng hàm SUM

a,Tính tổng các số:

Công thức:

 =SUM(số thứ 1, số thứ 2,…)

vd: tại ô C1 tính tổng 234 và 125

cach-tinh-tong-trong-Excel-2-min

b,Tính tổng các ô liền kề/dải ô: điền vào ô cần tính tổng : 

=SUM(Ô đầu tiên bên trái : ô cuối cùng bên phải)

vd: tại ô A5 tính tổng các ô từ A1 đến B4

cach-tinh-tong-trong-Excel-3-min

c,Tính tổng các ô riêng rẽ: điền vào ô cần tính tổng: 

=SUM(ô 1, ô 2, ô 3,…)

vd: tại ô A5 tính tổng các ô A2, A4

cach-tinh-tong-trong-Excel-4-min

Cách 3: Tính tổng với điều kiện cho trước

Sử dụng hàm SUMIF, SUMIFS.

Công thức: 

=SUMIF(range, criteria, [sum_range])

Trong đó: 

range: khoảng các ô cần đối chiếu theo tiêu chí

criteria: tiêu chí 

[sum_range]: khoảng cần tính tổng, có thể có hoặc không

VD: Tại A5 tính tổng các ô trong khoảng A1:B4 có giá trị lớn hơn 30

cach-tinh-tong-trong-Excel-5-min

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

Trong đó: 

sum_range: các ô cần tính tổng

criteria_range1: khoảng các ô cần đối chiếu theo tiêu chí 1

criteria1: tiêu chí 1

tương tự với các giá trị tiếp theo

VD: tại các ô E2 tính tổng danh số của người nam bán mặt hàng 18

cach-tinh-tong-trong-Excel-6-min

Cách 4: Tính tổng cột nhanh bằng tổ hợp phím ALT và +

Bước 1: Chọn ô cần tính tổng

Bước 2: Nhấn Tổ hợp phím ALT và +. Lúc này tại ô hiển thị công thức tính tổng các giá trị phía trên ô đã chọn

Bước 3: Nhấn Enter và xem kết quả

VD tại ô F7 cần tính tổng F2:F6. Thực hiện thao tác:

cach-tinh-tong-trong-Excel-7-min

Ny Hoàng