Hướng dẫn cách mở thanh sheet khi bị ẩn trong Excel

Bước 1: Vào Excel > Bấm vào thẻ File

Excel-bi-an-sheet-01-min

Bước 2: Chọn Options

  

Excel-bi-an-sheet-02-min

Bước 3:  Chọn Advanced > Tại mục Display options for this workbook > Tích vào ô vuông ở đầu dòng Show sheet tabs (Hiển thị các thẻ sheet)

Excel-bi-an-sheet-03-min

Bước 4: Bấm OK để lưu lại thiết lập và bạn sẽ thấy thanh sheet đã xuất hiện trên màn hình làm việc Excel

Excel-bi-an-sheet-04-min

Thanh Trà