Hướng dẫn cách tắt thanh cuộn trong Excel

Bước 1: Vào Excel > Bấm vào thẻ File

cach-tat-thanh-cuon-trong-excel-02-min

Bước 2: Chọn Options

cach-tat-thanh-cuon-trong-excel-01-min

Bước 3:  Chọn Advanced > Tại mục Display options for this workbook > Bỏ dấu tích 2 ô vuông ở đầu các dòng:

  • Show horizontal scroll bar: Hiển thị thanh cuộn ngang
  • Show vertical scroll bar: Hiển thị thanh cuộc dọccach-tat-thanh-cuon-trong-excel-03-min

Lưu ý: Nếu bạn chỉ muốn tắt 1 thanh cuộn thôi thì hãy bỏ dấu tích ở ô tùy chọn tương ứng là được

Bước 4: Bấm OK để lưu lại thiết lập và bạn sẽ thấy thanh cuộn đã bị tắt đi

cach-tat-thanh-cuon-trong-excel-04-min

Thanh Trà