Đánh số thứ tự bị cách dòng trong Excel

Hàm COUNTA là một công cụ hữu ích để đánh số thứ tự trong Excel, kể cả khi bảng dữ liệu có chứa các dòng trống. Để làm được điều này, chúng ta có thể sử dụng hàm COUNTA kết hợp với hàm IF. Công thức này sẽ giúp chúng ta đánh số thứ tự cách ô, cách dòng trong Excel một cách chính xác.

Bước 1: Đầu tiên bạn hãy mở file Excel mà bạn cần đánh số thứ tự lên. Kéo chọn vùng cần đánh số thứ tự.

STT-cac-o-cach-dong-1

Bước 2: Bạn nhập công thức như sau:

=IF(B2=””,” “,COUNTA($B$2:B2))

Trong đó:

  • B2=sẽ là các điều kiện của hàm IF.
  • NếuB2 rỗng (tức  “”;” “) thì hàm IF sẽ trả về kết quả rỗng.
  • NếuB2 không rỗng thì sẽ trả về kết quả là hàm COUNTA.

STT-cac-o-cach-dong-2

Bước 3: Nhấn giữ Ctrl và Enter để ra kết quả.

STT-cac-o-cach-dong-3

Chúc các bạn thành công

Xuân Nguyễn