Cách định dạng tiền tệ vnd trong Excel

Bước 1: Chọn các giá trị cần định dạng

Cach-dinh-dang-tien-te-VND-trong-excel-01-min

Bước 2: Chọn Home > Chọn Format > Chọn Format Cells

Cach-dinh-dang-tien-te-VND-trong-excel-02-min

Bước 3: Chọn Custom > Ở mục Type, bạn nhập giá trị #,##0 “VND” > Bấm OK 

Cach-dinh-dang-tien-te-VND-trong-excel-03-min

 Ta có kết quả đã hiển thị về định dạng tiền tệ VND như hình sau

Cach-dinh-dang-tien-te-VND-trong-excel-04-min

Thanh Trà