01

Cách sửa lỗi #VALUE! trong Excel

#VALUE là cách để Excel thông báo lỗi, có thể là do cách nhập công thức hoặc đã xảy ra lỗi với các ô bạn đang tham chiếu tới. Dưới

04_ham_noi_chuoi

Một số hàm nối chuỗi trong Excel

Người dùng Excel thường sử dụng các hàm để kết hợp văn bản, ghép nối các chuỗi dữ liệu, hàm được thiết kế để kết hợp một chuỗi các chuỗi

4-min (1)

Cách khóa chỉnh sửa trong Google Sheets

Bước 1: Mở file Google Sheets. Bước 2: Trên thanh menu, chọn Dữ liệu -> chọn Bảo vệ trang tính và dải ô. Bước 3: Chọn Thêm trang tính hoặc dải ô. Bước 4: Chọn tab Trang tính. Chọn