Hướng dẫn lập kế hoạch chi tiêu cá nhân bằng Excel

Bước 1: Mở phần mềm Excel của Microsoft và tạo 1 trang tính mới.

Bước 2: Tạo các dữ liệu thu chi hằng tháng như mẫu dưới đây.

quan-li-chi-tieu-excel-1

  • Các khoản thu (chi) khác *: Đó là các mục tiêu của bạn muốn đạt được.

Bước 3: Tính tổng thu chi bằng hàm dữ liệu Sum.

  • Xử lý dữ liệu tại ô tổng thu ở các tháng.

quan-li-chi-tieu-excel-2

  • Xử lý dữ liệu tại ô tổng chi ở các tháng.

quan-li-chi-tieu-excel-3

Bước 4: Tạo ô dữ liệu tính khoản tiền dư mỗi tháng.

  • Tạo ô tên “Tiền dư”, sau đó thiết lập dữ liệu cho mỗi tháng bằng tổng thu trừ cho tổng chi, nếu có tháng nào mà hiển thị số âm thì chắc chắc tháng đó bạn đang bị thiếu hụt.

quan-li-chi-tieu-excel-4

Trên đây là các bước hướng dẫn giúp bạn lập được kế hoạch chi tiêu cá nhân bằng Excel một cách đơn giản nhất có thể. Hy vọng qua bài viết này giúp được bạn có cho mình một bản kế hoạch chi tiêu hợp lý, từ đó đạt được thành công và mục tiêu tài chính mà bạn mong muốn nhé!

Đan Phương