Hướng dẫn khóa cột trong Google Sheets

Bước 1: Chọn biểu tượng tam giác ngược cạnh Sheet hoặc nhấn chuột phải vào Sheet > chọn ”Bảo vệ trang tính”khoa-cot-trong-google-sheet-1-min

Bước 2: Chọn “Dải ô” > Điền dải ô sau dấu “!” > Chọn “Đặt quyền”.

khoa-cot-trong-google-sheet-2-min

Bước 3: Chọn người có thể chỉnh sửa > Chọn “Đã xong”.

khoa-cot-trong-google-sheet-3-min

Bảo Trâm