Cách định dạng số trong Excel

Định dạng số/Number là định dạng thường dùng nhất trong Excel. Định dạng số bao gồm định dạng số thập phân, số âm và dấu phẩy ngăn cách phần nghìn.

Bước 1: Bôi đen vùng dữ liệu cần định dạng.

Bước 2: Kích chuột phải -> chọn Format Cells

Bước 3: Tại hộp thoại Format Cells, chọn Number ở cột bên trái ->Tùy chọn định dạng ở cột bên phải -> Chọn OK.

Tại thao tác thứ (3) như trên hình, sẽ bao gồm các định dạng:

  • Decimal places: Thiết lập số ở sau dấu phẩy của phần thập phân.
  • Use 1000 Separator (.): Nếu tích vào mục này, dấu phẩy sẽ xuất hiện để ngăn cách chữ số hàng nghìn.
  • Negative numbers: Định dạng số âm.

Bạn kích chọn định dạng phù hợp với nhu cầu của mình nhé!

Trà My