Xuống dòng trong Excel

Cách 1: Xuống dòng trong 1 ô Excel bằng Alt + Enter

Nếu bạn cần viết nhiều dòng trong 1 ô Excel, để xuống dòng, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấn chuột tại vị trí muốn xuống dòng

excel-xuong-dong-1-min

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Alt + Enter trên Windows.

excel-xuong-dong-2-min

Hoặc bạn nhấn tổ hợp phím Command + Enter trên MacOS.

Bước 3: Đây là kết quả:

excel-xuong-dong-3-min

Cách 2: Xuống dòng trong Excel bằng Wrap Text

Wrap Text là cách để gói gọn nội dung trong 1 ô, khiến chữ không bị tràn sang ô khác. 

Bước 1: Nhấn chuột tại vị trí muốn xuống dòng

excel-xuong-dong-1-min

Bước 2: Nhấn Wrap Text trong nhóm Alignment

excel-xuong-dong-4-min

Bước 3: Đây là kết quả:

excel-xuong-dong-8-min

Cách 3: Điều chỉnh trong Format Cells để xuống dòng Excel

Bước 1: Nhấn chuột tại vị trí muốn xuống dòng rồi nhấn chuột phải chọn Format Cell

excel-xuong-dong-6-min

Bước 2: Xuất hiện giao diện hộp thoại mới. Nhấn chọn tab Alignment rồi tích vào Wrap Text. 

Nhấn OK để lưu lại. 

excel-xuong-dong-7-min

Bước 3: Đây là kết quả, đồng thời nội dung sẽ tự động căn chỉnh mà chúng ta không cần     

phải chỉnh sửa thủ công.

excel-xuong-dong-8-min

Thục Nhi