Cách xóa dòng trống trong Excel

Cách 1: Xóa bằng phím tắt

Bước 1: Chọn bảng cần lọc dữ liệu. Nhấn Ctrl + G.

Hiện bảng Go To, chọn Special.

xoa-dong-trong-1-min

Bước 2: Chọn Blanks > Nhấn OK.

xoa-dong-trong-2-min

Bước 3: Vào thẻ Home > Chọn Delete > Chọn Delete Sheet Rows.

xoa-dong-trong-3-min

Bước 4: Đây là kết quả:

xoa-dong-trong-4-min

Cách 2: Xóa bằng lệnh Go to Special

Bước 1: Chọn tất cả ô bạn muốn lọc > Chọn thẻ Home > Nhấn vào Find & Select > Chọn Go to Special.

xoa-dong-trong-5-min

Bước 2: Chọn Blanks > Nhấn OK.

xoa-dong-trong-6-min

Bước 3: Vào thẻ Home > Chọn Delete > Chọn Delete Sheet Rows.

xoa-dong-trong-3-min

Thục Nhi