Hướng dẫn cách xác thực dữ liệu trong Google Sheets

Bước 1: Chọn ô cần xác thực dữ liệu -> Dữ liệu -> Xác thực dữ liệu

1-min (2)

Bước 2: 

  • Xác thực dữ liệu với Danh sách từ một dải ô: Chọn dải ô

2-min (2)

  • Xác thực dữ liệu với Danh sách mục: nhập các mục, ngăn cách bởi dấu phẩy

3-min (2)

  • Xác thực dữ liệu với Số: điền số cần thiết vào các ô trống

4-min (2)

  • Xác thực dữ liệu với Văn bản: lựa chọn các tiêu chí thích hợp

5-min (2)

  • Xác thực dữ liệu với Ngày tháng: lựa chọn các tiêu chí phù hợp

6-min

  • Xác thực dữ liệu với Công thức tùy chỉnh: điền công thức phù hợp vào ô trống

7-min

  • Xác thực dữ liệu với Hộp kiểm: tạo ô trống để tick (TRUE/FALSE)

8-min

Bước 3: Nhấn lưu. Hoàn tất

9-min

Chúc các bạn thành công!

Ny Hoàng