Cách vẽ biểu đồ phần trăm trong Excel

Có nhiều loại biểu đồ phần trăm trong Excel, sau đây là các bước tạo biểu đồ phần trăm dạng hình tròn.

Bước 1: Chuẩn bị trước nguồn dữ liệu và sắp xếp thành một cột hoặc một hàng.

ve-bieu-do-phan-tram-01

Bước 2: Bôi đen bảng dữ liệu, đến thẻ Insert , ở mục Charts chọn loại biểu đồ bạn muốn. Có 2 loại biểu đồ: biểu đồ hình tròn 2D và biểu đồ hình tròn 3D.

ve-bieu-do-phan-tram-02

Ở ví dụ sau, chọn biểu đồ 2D

ve-bieu-do-phan-tram-03

Bước 3: Chọn kiểu hiển thị % ở Chart Layouts

ve-bieu-do-phan-tram-04

Bước 4: Chỉnh sửa biểu đồ theo mong muốn

– Nhấp chuột phải vào bất kỳ phần nào trong biểu đồ và chọn Format Data Series… để chỉnh sửa biểu đồ.

– Nhấp chuột phải vào một trong những giá trị % trong biểu đồ và chọn Format Data Labels… để chỉnh sửa cách hiển thị giá trị %.

Quỳnh Ly