Trong excel ô name box có công dụng gì

Name Box hiển thị địa chỉ của ô được chọn

Khi chọn một ô bất kỳ trong Excel thì ô Name Box sẽ hiện địa chỉ của ô đó.

Trong-excel-o-name-box-co-cong-dung-gi-01

Chọn một ô, một hoặc nhiều dải ô bằng Name Box

Lựa chọn ô hoặc dải ô bằng cách gõ trực tiếp địa chỉ vào ô Name Box. Chọn nhiều dải ô bằng Name Box, các dải ô cách nhau bởi dấu phẩy.

Trong-excel-o-name-box-co-cong-dung-gi-02

Đặt tên 1 ô hoặc 1 dải ô bằng Name Box

Để đặt tên nhanh cho một vùng dữ liệu nào đó: Nhấn giữ chuột trái chọn dải ô > Ở ô Name Box nhập tên mong muốn.

Trong-excel-o-name-box-co-cong-dung-gi-03

Chọn toàn bộ hàng và cột nhanh chóng

Gõ vào Name Box như chọn hàng 8 (gõ 8:8), chọn cột D (gõ D:D).

Trong-excel-o-name-box-co-cong-dung-gi-04

Bảo Trâm