Cách tính tổng trong Excel nhanh nhất

Có rất nhiều cách tính tổng trong Excel, dưới đây là 3 cách tính tổng đơn giản và nhanh nhất.

Cách 1: Tính tổng một cột trong Excel

Sau khi nhập dữ liệu cần tính vào cột, bạn bôi đen cột cần tính, và tổng sẽ hiện ở góc phải, bên dưới màn hình, như sau:

tinh-tong-excel-01

Cách 2: Tính tổng với AutoSum

Nhập dữ liệu vào cột, bôi đen cột cần tính tổng, nhấn chọn AutoSum, khi đó, hàm tổng được nhập tự động và cho ra kết quả.

tinh-tong-excel-02

Cách 3: Tính tổng bằng hàm SUM

Hàm SUM, là một hàm tính tổng trong Excel, có công thức là =SUM(number1;number2;…)

Ví dụ 1: =SUM(E6;E7;E8;E9)

tinh-tong-excel-03

Ví dụ 2: Thay vì nhập từng giá trị như ví dụ 1, có thể nhập dãy giá trị như sau: =SUM(E6:E9)

tinh-tong-excel-04

Quỳnh Ly