Hướng dẫn cách thay đổi màu ô trong Excel theo điều kiện

Bước 1: Bôi đen vùng dữ liệu bạn cần tô màu.

thay-doi-mau-trong-o-excel-theo-dieu-kien-01-min

Bước 2: Chọn Conditional Formatting để bắt đầu định dạng có điều kiện.

thay-doi-mau-trong-o-excel-theo-dieu-kien-02-min

Bước 3: Chọn New Rule… tạo định dạng mới theo nhu cầu của bạn.

thay-doi-mau-trong-o-excel-theo-dieu-kien-03-min

Bước 4: Chọn Use a formula to determine which cells to format trong phần Select a rule type.

thay-doi-mau-trong-o-excel-theo-dieu-kien-04-min

Bước 5: Tại ô Format values where this formula is true, bạn tiếp tục nhập công thức muốn dùng để định dạng tô màu cho ô.

thay-doi-mau-trong-o-excel-theo-dieu-kien-05-min

Bước 6: Ví dụ để tô màu ô xen kẽ, ta dùng công thức =MOD(ROW()/2,1)>0, sau đó chọn Format.

thay-doi-mau-trong-o-excel-theo-dieu-kien-06-min

Bước 7: Chọn mục Fill để lựa chọn màu cho ô.

Lưu ý: Bạn có thể lựa chọn màu sắc tùy thích bằng cách chọn More colours…

thay-doi-mau-trong-o-excel-theo-dieu-kien-07-min

Bước 8: Nhấn OK và hoàn thành.

thay-doi-mau-trong-o-excel-theo-dieu-kien-08-min

Ta nhận được kết quả sau khi thực hiện tô màu ô theo điều kiện.

thay-doi-mau-trong-o-excel-theo-dieu-kien-09-min

Thanh Trà