Hướng dẫn tạo và xóa bộ lọc trong Google Sheets

Tạo bộ lọc

Bước 1: Chọn Dữ liệu > Chọn Tạo bộ lọc.

tao-va-xoa-bo-loc-trong-google-sheet-01

Bước 2: Chọn biểu tượng màu xanh bên phải ở ô cần lọc > Chọn yêu cầu lọc > Chọn OK.

tao-va-xoa-bo-loc-trong-google-sheet-02

Xóa bộ lọc

Cách thực hiện: Chọn Dữ liệu > Chọn Xóa bộ lọc.

tao-va-xoa-bo-loc-trong-google-sheet-03

Bảo Trâm