Tạo ô đánh dấu Tick trong Excel

Cách 1: Sử dụng thẻ Developer

Bước 1: Đầu tiên, bạn cần mở file Excel lên > Chọn File.

cach-dat-mat-khau-excel-14-min

Bước 2: Chọn Options.

excel-tao-o-danh-dau-tich-2-min

Bước 3: Trong hộp thoại Options hiển thị chọn Customize Ribbon > Tích dấu tích vào dòng Developer > Nhấn OK.

excel-tao-o-danh-dau-tich-3-min

Bước 4: Trên thanh công cụ, chọn tab Developer > Chọn Insert > Bạn có thể tùy chỉ ô checkbox ô vừa tạo ra.

excel-tao-o-danh-dau-tich-4-min

Bước 5: Và đây là kết quả:

excel-tao-o-danh-dau-tich-5-min

Cách 2: Sử dụng hộp thoại Symbol

Bước 1: Chọn ô cần tạo dấu tích trong Excel.

excel-tao-o-danh-dau-tich-6-min

Bước 2: Mở tab Insert > Chọn tab Symbols.

excel-tao-o-danh-dau-tich-7-min

Bước 3: Tròng dòng chọn Font > Chọn Font chữ Segoe UI Symbols > Chọn Subset > Chọn Private Use Area > Nhấn chọn dấu tích > Chọn Insert.

excel-tao-o-danh-dau-tich-8-min

Hoặc: Trong dòng Font > Chọn Font chữ Wingdings 2 > Nhấn chọn dấu tích > Chọn Insert.

excel-tao-o-danh-dau-tich-9-min

Bước 4: Và đây là kết quả:

excel-tao-o-danh-dau-tich-10-min

Thục Nhi