Cách khôi phục Google Sheets đã xóa trên Drive

Các điều kiện để có thể khôi phục file Google Sheets:

  • Bạn là chủ sở hữu của file
  • File dữ liệu đã xóa trong vòng 30 ngày hoặc xóa vĩnh viễn trong vòng 1 tuần.

File dữ liệu đã xóa trong vòng 30 ngày:

Bước 1: Vào Thùng rác trên Drive, tìm kiếm file dữ liệu

1-min

Bước 2: Tại file cần khôi phục, nhấn chuột phải chọn Khôi phục. Hoàn tất.

2-min

File dữ liệu xóa vĩnh viễn:

Bước 1: Vào Thùng rác -> Biểu tượng dấu chấm hỏi -> Gửi ý kiến phản hồi cho Google

3-min

Bước 2: Nhập nội dung yêu cầu trợ giúp

4-min

Tại mục 1: Bạn nhập yêu cầu khôi phục file dữ liệu, nên cung cấp thêm thông tin về thời gian, nội dung, tên file.

Tại mục 2: Bạn chụp ảnh màn hình khu vực thùng rác Google Drive để minh họa.

Bước 3: Chọn Làm nổi bật hoặc ẩn thông tin -> Gửi. Bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu xét duyệt trong 24-48h.

5-min

Chúc các bạn thành công!

Ny Hoàng