Đào tạo kỹ năng Content viết bài website từ A-Z

+ Bạn sẽ biết cách viết bài Website ở bất kì giao diện viết bài nào

+ Bạn sẽ tự tin nhận bất cứ job Content Website của bất kì dự án nào

+ Bạn sẽ có thể tự quản lý và phát triển Team Content Website từ a-z

+ Bạn sẽ hiểu rõ các vấn đề khi Marketing website, từ đó phối hợp chặt chẽ hơn với đội SEO

+ Bạn sẽ có được tư duy viết bài Content chuẩn SEO

+ Bạn sẽ hiểu rõ giá trị của việc viết Content website và nâng cao mức lương khi làm Content webiste

+ Bạn sẽ có tư duy xây dựng bộ từ khóa để phát triể Website

+ Bạn sẽ sở hữu bộ tài liệu đầy đủ đính kèm về các quy chuẩn khi viết bài chuẩn SEO từ đơn vị đã phát triển hơn 200 website.