Khóa cột trong Excel

Bước 1: Bôi đen cột cần khóa rồi nhấn chuột phải và chọn Format Cells. 

excel-khoa-cot-1-min

Tích chọn tab Protection và chọn mục Locked.

excel-khoa-cot-2-min

Nếu bạn muốn khóa nhiều cột thì bôi đen các cột đó.

Bước 2: Nhấn lại cột đó rồi nhấn tiếp vào tab Review trên thanh Ribbon.

excel-khoa-cot-3-min

Sau đó, trong nhóm Protect, chọn Protect sheet.

excel-khoa-cot-4-min

Giao diện cửa sổ Protect sheet xuất hiện, nhập mật khẩu riêng của mình tại ô Password to unprotect sheet để khóa dữ liệu Excel đã chọn bằng mật khẩu rồi nhấn OK để lưu lại.

excel-khoa-cot-5-min

Bước 3: Khi nhấn vào cột dữ liệu đã khóa sẽ hiển thị thông báo như hình:

excel-khoa-cot-6-min

Người khác sẽ không thể click vào cột để tiến hành sửa nội dung.

Bước 4: Để mở khóa cột Excel, nhấn lại tab Review.

excel-khoa-cot-3-min

Rồi chọn Unprotect Sheet trong nhóm Protect để bỏ mật khẩu. Nhập mật khẩu đã sử dụng trước đó để bỏ khóa cột Excel là xong.

excel-khoa-cot-7-min

Thục Nhi