Hướng dẫn tạo checkbox trong Google Sheets

Bước 1: Chọn ô cần chèn > Vào Chèn (Insert) 

0-min

Bước 2: Chọn Hộp kiểm (Checkbox)

1-min

Ngoài ra, bạn cũng có thể chèn biểu tượng checkbox bằng phím tắt, nhưng trước hết bạn cần phải kích hoạt nó bằng các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Trợ giúp (Help) > Chọn Phím tắt (Keyboard Shortcuts) 

2-min

Bước 2: Nhấn nút Bật phím tắt tương thích trong bảng tính 

3-min

Bước 3: Nhấn phím Alt I, sau đó tiếp tục nhấn giữ phím Alt và nhấn X

4-min

Hương Giang