Hướng dẫn liên kết Google Form với Google Sheets

Bước 1: Mở Google Form bạn muốn liên kết.

google-sheets-lien-ket-google-form-voi-google-sheets-1-min - Copy

Bước 2: Nhấn Câu trả lời > Nhấn chọn biểu tượng Google Sheets.

google-sheets-lien-ket-google-form-voi-google-sheets-2-min

Bước 3: Chọn Tạo bảng tính mới > Bấm Tạo.

google-sheets-lien-ket-google-form-voi-google-sheets-3-min

Bước 4: Và đây là kết quả.

google-sheets-lien-ket-google-form-voi-google-sheets-4-min

Thục Nhi