Hướng dẫn khóa trang tính trong Google Sheets

Bước 1: Chọn hình tam giác ngược cạnh trang tính > Chọn Bảo vệ trang tính.

khoa-trang-tinh-trong-google-sheet-01

Bước 2: Chọn trang tính cần khóa (nếu có) > Chọn Đặt quyền.

khoa-trang-tinh-trong-google-sheet-02

Bước 3: Chọn Quyền chỉnh sửa vi phạm (nếu có) > Chọn Đã xong.

khoa-trang-tinh-trong-google-sheet-03

Bảo Trâm