Hướng dẫn hiện Sheet tab trong Excel

Cách hiện sheet tab trong Excel

1. Hướng dẫn nhanh

File > Options > Advanced > Tại mục Display options for this workbook > Check chọn Show sheet tabs > Nhấn OK.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Tại giao diện chính của Excel, bạn hãy nhấn vào File

cach-hien-sheet-tab-excel-01

Bước 2: Tiếp tục nhấn vào Options.

cach-hien-sheet-tab-excel-02

Bước 3: Bạn hãy chọn Advanced.

cach-hien-sheet-tab-excel-03

Bước 4: Tại mục Display options for this workbook, bạn hãy chọn Show sheet tabs và nhấn OK.

cach-hien-sheet-tab-excel-04

Như vậy, bạn đã hiển thị sheet trong file Excel thành công!

cach-hien-sheet-tab-excel-05Mi Khương