Hướng dẫn Excel xếp loại học sinh

Dùng hàm IF

Bước 1: Nhập hàm =IF(B2>8,”Giỏi”,IF(B2>=6.5,”Khá”,IF(B2>=5,”Trung bình”,”Yếu”))) và nhấn Enter.

excel-xep-loai-hoc-sinh-01

Bước 2: Di chuột xuống bên phải cuối ô đến khi có dấu + > Nhấn giữ chuột trái và kéo xuống.

excel-xep-loai-hoc-sinh-02

Bảo Trâm