Hướng dẫn đóng băng cột và hàng trong Google Sheets

Đóng băng cột: Chọn ô cần đóng băng > Chọn Xem (View) trên thanh công cụ > Chọn Cố định (Freeze) > Chọn Tối đa cột A (Up to current column (A)).

dong-bang-cot-va-hang-trong-google-sheets-02

Đóng băng hàng: Chọn ô cần đóng băng > Chọn Xem (View) trên thanh công cụ > Chọn Cố định (Freeze) > Chọn Tối đa hàng 1 (Up to current row (1)).

dong-bang-cot-va-hang-trong-google-sheets-01

Bảo Trâm