Hướng dẫn định dạng số 0 thành dấu gạch ngang(-) trong Google Sheets

Bước 1: Mở Google Sheets => chọn vùng dữ liệu mà bạn muốn chuyển số 0 thành dấu “-”

an-so-0-google-sheets-01

Bước 2: Chọn “Định dạng” => “Số” => chọn “Định dạng số tùy chỉnh“.

an-so-0-google-sheets-02

Bước 3: Cửa sổ Định dạng số tùy chỉnh hiện lên => bạn gõ “0;-0;-;@” sau đó chọn “Áp dụng“.

an-so-0-google-sheets-03

Và đây là kết quả:

an-so-0-google-sheets-04

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Dung Tran