Hướng dẫn cách lọc dữ liệu trên Excel

Sử dụng bộ lọc Filter

Bước 1: Nhập tất cả dữ liệu vào bảng Excel của bạn.

Bước 2: Chọn vùng bạn cần lọc.

loc-du-lieu-excel-01

Bước 3: Vào Home rồi chọn Sort & Filter Chọn Filter

loc-du-lieu-excel-02

Chọn các thông số.

Bước 1: Nhấp vào mũi tên hướng xuống ở cột mà bạn muốn lọc dữ liệu.loc-du-lieu-excel-03

Bước 2: Bỏ chọn hộp Select All

loc-du-lieu-excel-04

Bước 3: Nhấp vào dữ liệu cần lọc và nhấn OK

Bước 4: Kiểm tra kết quả lọc.

loc-du-lieu-excel-05

Sử dụng hàm Filter

Công thức: = FILTER(array,include,[if_empty])

Trong đó:

Array: vùng dữ liệu cần lọc

Include: điều kiện cần lọc

If_empty: lọc không có kết quả trả về giá trị gì? ( không bắt buộc phải nhập)

Lọc dữ liệu bị trùng ở tất cả các phiên bản Excel.

Bước 1:  Bôi đen toàn bộ dữ liệu bạn muốn lọc. Chọn Data -> Remove Duplicates.

loc-du-lieu-excel-06

Bước 2: Trong hộp thoại Remove Duplicates bạn có hai lựa chọn là Select All ( lọc tất cả dữ liệu) và Unselect All (lựa chọn các trường hợp muốn lọc). Sau khi lựa chọn bấm OK.loc-du-lieu-excel-07

Bước 3: Ở hộp thoại xuất hiện biểu thị số lượng mãu trùng, số mẫu bị xóa và tổng số giá trị sửa lại. Nhấn OK.

loc-du-lieu-excel-08

Trần Lan