Hướng dẫn 3 cách hiện tất cả công thức trong Excel

Để hiện tất cả công thức trong Excel, bạn có thể thực hiện 1 trong 3 cách sau:

Cách 1: Sử dụng lệnh Show Formulas

Bước 1: Mở file Excel cần hiện công thức > Chọn thẻ Formulas.

cach-hien-tat-ca-cong-thuc-trong-excel-01-min

Bước 2: Ở phần Formula Auditing > Nhấn vào Show Formulas để hiển thị công thức trong Excel.

cach-hien-tat-ca-cong-thuc-trong-excel-02-min

Bước 3: Kết quả sau khi thực hiện hiển thị công thức.

cach-hien-tat-ca-cong-thuc-trong-excel-03-min

Cách 2: Sử dụng lệnh ‘Show formulas in cells instead of their results’

Bước 1: Chọn thẻ File

cach-hien-tat-ca-cong-thuc-trong-excel-04-min

Bước 2: Chọn Option

cach-hien-tat-ca-cong-thuc-trong-excel-05-min

Bước 3: Ở cửa sổ hiện lên > Chọn thẻ Advanced.

cach-hien-tat-ca-cong-thuc-trong-excel-06-min

Bước 4: Đi đến mục Display options for this worksheet > Tích chọn Show formulas in cells instead of their calculated results.

cach-hien-tat-ca-cong-thuc-trong-excel-07-min

Bước 5: Chọn tên trang tính bạn muốn hiện công thức ở phần Display options for this worksheet > Nhấn OK để hiện công thức trong Excel.

cach-hien-tat-ca-cong-thuc-trong-excel-08-min

Cách 3: Sử dụng phím tắt hiện công thức trong Exel

Để hiện công thức trong Excel thì bạn hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + ` (dấu ` ở bên trái số 1 trên bàn phím) để hiện tất cả công thức trong sheet đang làm việc 1 cách nhanh chóng.

cach-hien-tat-ca-cong-thuc-trong-excel-09-min

Thanh Trà