Làm tròn lên 0.5 trong Excel với hàm MROUND

1.Cấu trúc hàm MROUND

Cú pháp: =MROUND(number, multiple)

Trong đó: Number: Giá trị cần làm tròn

Multiple: Số bạn muốn làm tròn số tới bội số của nó.

2. Cách sử dụng hàm MROUND để làm tròn số đến 0.5

Bước 1: Ta cần làm tròn các số sau đến 0.5:

excel-lam-tron-so-den-0.5-1-min

Bước 2: Nhập cú pháp hàm MROUND:

=MROUND(B2;0.5) hoặc =MROUND(1.2,0.5)

excel-lam-tron-so-den-0.5-2-min

Bước 3: Nhấn chọn hình vuông ở dưới góc phải rồi kéo hết cột để cho ra kết quả.

excel-lam-tron-so-den-0.5-3-min

Lưu ý: Nếu cần làm tròn là số âm thì phải để -0,5. Nếu như vẫn để 0,5 thì hàm MROUND sẽ trả về kết quả lỗi #NUM do số cần làm tròn và bội số khác dấu nhau.

excel-lam-tron-so-den-0.5-4-min

excel-lam-tron-so-den-0.5-5-minThục Nhi